Municipi de l'Alguer
Ofici DesenvolupantEmpresa

El projecte
En l'àmbit de les activitats realitzades del Centre Servicis per la programació, projecte finançat de la L.R. n. 37/98 i ja operatiu de calqui mes al Sector Programació del Municipi, siguerà promovida una activitat de orientació i informació oberta al públic dirigida a tots los que volen començar una activitat lligada a l'autoocupació i a l'Empresarialitat

Los objectius
L'activitat de obertura al públic siguerà administrada de figures professionals actualment operatives als oficis de l'Administració Comunal i tenguerà l'objectiu de:

 • A favorir la divulgació de la cultura d'Empresa i el desenvolupament socioeconòmic del territori a través incentius a l'autoempresariat;
 • Difondre les oportunitats de finançament ofertes del mercat local i nacional
 • Facilitar el trajecte empresarial per l'obteniment de contributs a fons perdut i en compte de interessos

Els instruments
DesenvolupantEmpresa consentirà a l'usuari un primer contacte amb els instruments disciplinats del D. Lgs. 185/2000, títol II. En l'especific:

 • Treball autònom
 • Microempresa
 • Franchising

A més sigueran fornides indicacions sobre les principals oportunitats ofertes en matèria de finança facilitada.
Els destinataris dels ajuts tenen de ésser:

 • De major edat a la data de presentació de la demana;
 • Desocupats al moment de la presentació de la demana;
 • Residents als territoris facilitats de almanco sis mesos de la data de presentació de la demana.


  Majors informacions pogueran ésser demanades directament a l'ofici DesenvolupantEmpresa, al Municipi de l'Alguer, carrer de la Resistenza, 17 (entrada Servicis Socials) als dimarts i dimecres de les hores 10:00 a les 13:00.

Noticies

Publicada la VI convocatòria sobre l' empresariat Femení, llei 215/92

Finalitat: afavorir la creació i el desenvolupament de l'empresariat femení promovint la formació i la qualificació professional de les dones empresàries.

Beneficiaris:

 • Les empreses individuals, el titular i el gestor de les quals sigui una dona;
 • Les societats cooperatives i les societats de persones, el numero de dones sòcies de les quals no sigui inferior al 60% de la cohesió social;
 • Les societats de capitals en les quals les dones detenguin almanco els 2/3 de les quotes de participació i representin almanco los 2/3 del total dels components de l'òrgan de administració.

Sectors de aplicació:

 • Agricultura
 • Industria
 • Comerç
 • Servicis
 • Turisme

Son admissibles projectes per una despesa global que no sigui inferior a 60.000 i no sigui superior a 400.000 €.

Majors informacions pogueran ésser demanades a l'ofici DesenvolupantEmpresa, carrer de la Resistenza 17 - Municipi de l'Alguer -